• 22394591
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 16:00

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

*کارگاه تئوری و عملی آشنایی با گیاهان دارویی وحش ایران

*کارگاه تئوری و عملی آشنایی با گیاهان دارویی رایج در طب سنتی ایران

*کارگاه تئوری و عملی آشنایی با داروهای گیاهی مورد تایید سازمان غذا و دارو

*کارگاه  آشنایی با اشتباهات رایج در بازار گیاهان دارویی ایران

*کارگاه آشنایی با گیاهان دارویی وارداتی رایج در ایران

 

برنامه های آینده:

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خدمات:

 

·       جمع آوری و شناسایی گونه‌های گیاهی دارویی و معطر بومی و غیربومی از کلیه مناطق فیتو جغرافیایی کشور.

·       تهیه گونه‌های گیاهی دارویی طبق منابع طب سنتی مورد تایید وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی.

·       برگزاری کارگاه‌های تئوری و عملی مختلف در زمینه آموزش و پژوهش و تولید گیاهان دارویی و طب سنتی.

·       تولید و ساخت داروهای گیاهی از گونه‌های گیاهی وحشی در کشور و گونه های کاشته شده.

·       مشاوره عملی در زمینه استفاده بهینه از اکوتیپ های گونه‌های دارویی و معطر.

·       تهیه مواد گیاهی جهت مطالعات فیتوشیمیایی و سایر بررسی های بیولوژیک بر روی گیاهان دارویی.

·       معرفی گیاهان دارویی دارای پتانسیل تولید دارو با توجه به قوانین و بخشنامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

·       مطالعه فلورو اکولوژی گیاهان دارویی و معطر استان های مختلف کشور و تهیه نقشه براکنش.

·       بیوتکنولوژی داروهای گیاهی.

·       کشت و تکثیر زراعی و گلخانه­ای گیاهان دارویی.