• 22394591
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 16:00

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

*کارگاه تئوری و عملی آشنایی با گیاهان دارویی وحش ایران

*کارگاه تئوری و عملی آشنایی با گیاهان دارویی رایج در طب سنتی ایران

*کارگاه تئوری و عملی آشنایی با داروهای گیاهی مورد تایید سازمان غذا و دارو

*کارگاه  آشنایی با اشتباهات رایج در بازار گیاهان دارویی ایران

*کارگاه آشنایی با گیاهان دارویی وارداتی رایج در ایران

 

برنامه های آینده: