• 22394591
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 16:00

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

اعضای هیأت مدیره و همکاران:

 

دکتر علی مازوجی: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

 

فرزانه سلیم پور: رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره

 

دکتر فهیمه سلیم پور: سهامدار

 

دکتر ولی اله مظفریان: مشاور علمی

 

دکتر الهام عسگری: مسئول فنی